MAČ se podílí na monitorování stavu noční oblohy

Členové našeho sdružení jsou aktivními astronomy-amatéry, kteří jsou v posledních letech při svém pozorování a fotografování konfrontováni s rapidně rostoucím světelným znečištěním v naší zemi. Tento vývoj považujeme za velmi nešťastný a jeho tempo za alarmující, neboť zásadním způsobem poškozuje noční životní prostředí a nás všechny připravuje o pohled na jednu z nejúchvatnějších přírodních scenérií: hvězdnou oblohu. Problém se dotýká nejen astronomů, ale každého, kdo někdy pozdvihne svůj pohled ke hvězdám. Je o to smutnější, že se tak děje z velké části zbytečně, z pouhé nevědomosti. Jedním z důležitých cílů MAČe je proto monitorování vlivu světelného znečištění na pozorovací podmínky a veřejná osvěta v této oblasti.

Až donedávna nebylo možné vliv světelného znečištění na noční oblohu jednoduše a rychle měřit, neboť takové měření vyžadovalo použití techniky a postupů známých především z profesionální astronomie. Mezi amatéry hojně využívaný popis pozorovacích podmínek pomocí zjišťování jasnosti nejslabší hvězdy viditelné okem (tzv. mezní hvězdná velikost – MHV) je zatížený velkými chybami a silně závisí na osobě pozorovatele, neboť každý má poněkud jiný zrak. Popis zhoršování stavu oblohy tak zůstával především v rovině subjektivních dojmů – bylo a stále je vidět čím dál méně hvězd, Mléčná dráha se pomalu stává vzácným úkazem a v noční krajině vyrůstají stále výraznější světelné „čepice“ nad městy a nově budovanými zónami podél dálnic.

V roce 2004 uvedla společnost Unihedron na trh zařízení nazvané SQM, neboli Sky Quality Meter (v doslovném překladu „měřidlo kvality oblohy“). Jedná se o jednoduchý, avšak poměrně přesný přístroj umožňující velmi snadno, rychle a především objektivně změřit jas (nebo chcete-li tmavost) oblohy na daném místě a tak zjistit množství umělého světla rozptýleného v ovzduší. Mezi vážnými amatéry se SQM stalo velmi populární, neboť umožnilo jednoduše sledovat stav pozorovacích podmínek, jeho vývoj postupem času a zejména porovnávat různá místa mezi sebou.

V létě roku 2008 jsme se rozhodli zakoupit jeden exemplář tohoto přístroje (model SQM-L, v současné době nesoucí identifikátor SQMAČ) s cílem změřit jas oblohy na různých místech ČR využívaných (nejen) našimi členy k pozorování oblohy. To nám mělo pomoci najít lokality, které jsou co možná nejméně zasažené umělým světlem a zároveň prověřit a případně korigovat údaje z map světelného znečištění vyvíjených italským astronomem P. Cinzanem a jeho spolupracovníky. Tyto mapy jsou založené na výpočtech matematických modelů a vycházejí z dat družic programu DMSP amerického letectva. Obecně poskytují slušnou představu o míře postižení oblohy světelným znečištěním, avšak nemají příliš dobré rozlišení a navíc zachycují stav několik let starý.

Přístrojů SQM u nás začalo postupně přibývat a proto došlo k vytvoření unikátní on-line databáze Skyquality vyvinuté a spravované jedním ze členů sdružení, Vojtou Kohoutem. Tato otevřená databáze shromažďuje měření tmavosti oblohy od různých pozorovatelů a po roce fungování eviduje více než 230 měření ze 77 různých lokalit. Stává se tak neocenitelným zdrojem dat sloužícím nejen ke hledání míst vhodných k pozorování vesmíru, ale rovněž umožňuje zkoumat vliv světelného znečištění na noční oblohu v závislosti na ročním období a jeho vývoj v dlouhodobém horizontu. V současné době Vojta pracuje na vývoji druhé, mnohem ambicióznější verze Skyquality se širší funkcionalitou a celosvětovou působností.

Počasí v našich končinách nám nebývá vždy nakloněné a nocí vhodných k měření jasu oblohy není mnoho (musí být jasno a nesmí svítit Měsíc), což má za následek častý souběh požadavků na SQMAČ od více členů. V takovém případě dostává přednost požadavek na proměření nového místa – SQMAČ se podíval např. až do Argentiny na známou částicovou observatoř Pierra Augera. Abychom nebyli tolik omezeni souběhy požadavků, zakoupili jsme v dubnu 2010 nový přístroj, tentokráte klasické širokoúhlé SQM (identifikátor SQMač – W). Vážným zájemcům, kteří mají možnost měřit na nové, zajímavé lokalitě, jsme ochotni po domluvě jeden z přístrojů zapůjčit. Pokud je to Váš případ, neváhejte nás kontaktovat – doposud této možnosti úspěšně využili tři zájemcí z různých koutů republiky. Klíčem k úspěchu při snaze o omezení světelného znečištění je totiž důkladné porozumění jeho projevům.