„Žeň objevů 2007“

22.4.2008 jsme vyrazili na tradiční přednášku pana doktora Grygara „Žeň objevů 2007“ Jako vždy to byl skvělý posluchačský zážitek, letos okořeněný dávkou sportu, protože se přednáška konala v geofyzikálním ústavu v Praze-Roztylech a trochu jsme cestou bloudili a pak už nám nezbývalo mnoho času do začátku přednášky. Proto jsme se i lehce proběhli.

Martin Vyskočil