Andrew Feustel v Praze

Dne 5.8.2009 si MAČ nenechal ujít setkání s americkým astronautem Andrew Feustelem, které se konalo v americkém centru. Tento sympatický pán letěl na poslední servisní misi k Hubbleovu dalekohledu na oběžné dráze.

Jelikož jeho manželka má české kořeny, nabídl České Republice, že vezme s sebou na misi nějaký drobný předmět. Trefou do černého se staly Nerudovy písně kosmické a cesta jednoho výtisku této básnické sbírky do vesmíru byla skutečně symbolická.

Beseda s panem Feustelem byla zajímavá a dokonce se dostalo i na otázky samotných členů MAČe. Na závěr se nám rovněž podařilo získat podepsané fotografie pana Feustela a hlavně si s ním udělat společnou fotku. Můžeme tedy tvrdit, že se pan Feustel zúčastnil minimálně jedné MAČovské akce :-)

Martin Vyskočil

A. Feustel a MAČ