Pozorování s Astronomickým kroužkem ZŠ Jesenice

Dne 7.5. jsme se zapojili do zajímavé akce v základní škole v Jesenici u Prahy. Na výbor PP ČAS se obrátil p. Robert Řehák (rovněž člen PP ČAS) s prosbou na spolupráci při akci místního astronomického kroužku. V původním plánu bylo odpolední pozorování Slunce a noční pozorování oblohy a my jsme se chystali přivézt malý H-alfa dalekohled pro pozorování slunečních protuberancí a velký katadioptr pro noční pozorování. Počasí nám bohužel příliš vstříc nevyšlo a tak zůstalo pouze při odpoledním pozorování Slunce, vždy když se na nás usmálo dírou v mracích. Náhradní program zajišťoval malý refraktor (přivezený místo katadioptru), kterým jsme pozorovali krásně zpívajícího kosa a dvě straky stavějící hnízdo na nedaleké borovici.

Martin a děti z kroužku

Akce se zúčastnilo 12 dětí z astronomického kroužku a nějaké ty maminky. Pochvalu si určitě zaslouží vedoucí kroužku p. Řehák, neboť děti měly o zájem o pozorování a dobré znalosti o Slunci i obloze. Přes trable s počasím byla akce příjemná, líbila se a padlo i slovo na její zopakování pod příznivější oblohou. Závěrem děkuji Lukášovi Kalistovi, který se se mnou akce zúčastnil a pomohl i vlastní technikou, a Janu Zahajskému za zapůjčení H-alfa dalekohledu.

Martin Černický

Fotogalerie