2009 Out-Of-This-World Award

MAČ se na přelomu roku 2009/2010 zúčastnil soutěže o cenu ve výši 2.500 USD vypsanou časopisem ASTRONOMY pro rozvoj amatérských astronomických aktivit zaměřených na širokou veřejnost. Tohoto klání se nakonec zúčastnilo 27 amatérských astronomických sdružení, z toho 4 působící mimo území USA. Ačkoliv je časopis distribuován po celém světě, jeho astronomické soutěže jsou většinou omezeny pouze na účastníky z USA a Kanady (mimo Quebeku ???), jelikož v těchto státech leží těžiště odbytu tohoto časopisu. Jelikož však tato soutěž, ať již úmyslně nebo omylem, takto omezena nebyla, chytil MAČ tuto příležitost za pačesy.

Podmínkou úspěchu v tomto klání bylo včasné zaslání vyplněné přihlášky s přílohami, jenž tvořily materiály prezentující činnost MAČe a projekt využití případné výhry pro prezentaci astronomie široké veřejnosti. MAČ tedy připravil prezentaci, kde se humornou formou snažil přiblížit své hlavní veřejné aktivity od svého vzniku v roce 2006:

  • pořádání několika pravidelných setkání amatérských astronomů a veřejnosti (Litické hvězdobraní, Hodkovice Star Party (viz sekce Astro akce);
  • aktivity v oblasti boje proti světelnému znečištění; a
  • spolupráce na akcích pořádaných Pražskou pobočkou České astronomické společnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že většina návštěvníků našich veřejných akcí přichází během dne, rozhodl se MAČ použít případnou výhru na rozšíření svých možností pozorování slunce. MAČ během denních prezentací používá k prezentaci slunce filtry vyrobené z Baader astro solar fólie, jenž je levná a umožňuje pozorovatelům pozorovat zejména sluneční skvrny. Dle zaslaného projektu by MAČ použil výhru na zakoupení kvalitního H-Alfa dalekohledu, jenž by návštěvníkům umožnil mnohem názorněji jednotlivé útvary ve sluneční atmosféře, protuberance na okraji disku, filamenty, spikule, erupce a další dynamické projevy naší hvězdy (viz následující obrázky).

Slunce 2003, sluneční skvrny Slunce 2005, prostuberance

(Fotky převzaty z webu foto.astronomy.cz)

Tentokrát jsme nevyhráli…. vyhrálo dle očekávání nějaké US sdružení. Nevadí, příště jdeme do toho znovu!!

Nicméně i tak se MAČ bude snažit dál rozšířit své možnosti veřejné prezentace amatérské astronomie a krás denní i noční oblohy. Proto se na Vás těšíme, ať již na našich MAČovských akcích nebo na akcích Pražské pobočky České astronomické společnosti.