Litické hvězdobraní 2011

A je to zase tu. Ve dnech 7. a 8. května proběhne na státním hradě v Liticích nad Orlicí již páté setkání astronomů amatérů i profesionálů. První „kulatiny“ nám doufejme bude přát počasí, které využijeme k pozorování slunce za dne a v nočních hodinách pak k veřejnému pozorování planet a DS objektů (galaxie, mlhoviny).

Tradičně budou připraveny přednášky pro veřejnost, prohlídka vystavené astrotechniky s výkladem a pod dohledem zkušených astronomů. K vidění budou tradičně různé typy dalekohledů, od průměrů 5cm až po průměru téměř půl metru, fotografických sestav, kupované či doma vyrobené přístroje určené k přímému pozorování vesmíru či k jeho fotografování. Program pro veřejnost bude připraven v sobotu přes den a do pozdních večerních hodin. Konkrétně do 22:30.

Stejně jako minulý rok se toto setkání uskuteční ve spolupráci občanského sdružení MAČ (mac.astro.cz) a pražské pobočky ČAS (www.astro.cz).

Od prvního, spontánně vzniklého ročníku urazilo Litické Hvězdobraní velký kus cesty. S každým rokem se rozšiřuje počet přihlášených účastníků a vyjma loňského „uplakaného“ ročníku přichází i stále větší počet široké veřejnosti s cílem dozvědět se více o našem koníčku, astronomii.

Dnes tedy můžeme po pěti letech říci „Litice se stávají tradiční jarní astronomickou akcí“.

Jiří Bárta

Obecné informace o Litickém hvězdobraní a fotogalerie z předloňského (jasného) a loňského (zataženého) ročníku.


Přihláška pro účastníky

Záloha činí 280Kč na osobu – poukažte ji prosím na účet č. 5285264001/5500. Přihlášku Vám potvrdíme po obdržení zálohy.